Bijscholingen

WORKSHOPS & STUDIEDAGEN

Aankondiging: Intensieve bijscholingscyclus

Bekijken

Onderwerp

link

live / tele

Doelgroep

Organisator

20/09/2024

studiedag Joy Develder

live

ondersteuningsnetwerk

4/10/2024

rekenmoeilijkheden in het eerste leerjaar herkennen, begrijpen en opvangen

live

leerkrachten

CNO

11/10/2024

begeleiden van kinderen met leesmoeilijkheden doorheen de lagere school

online

therapeuten

SIG, Destelbergen

18/10/2024

rekenmoeilijkheden in het tweede leerjaar herkennen, begrijpen en opvangen

live

leerkrachten

SIG, Destelbergen

25/10/2024

Topje van de rekenberg … rekentaal en zoekstrategieën

online

Therapeuten

SIG, Destelbergen

28/10/2024

de impact van zwakke executieve functies op het leervermogen via spel mediëren

live

Therapeuten

SIG, Destelbergen

8/11/2024

rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 20

online

therapeuten

SIG, Destelbergen

15/11/2024

rekenzwakke kinderen vaardig maken met kommagetallen

live

leerkrachten

CNO

22/11/2024

Schrijven volgens de regels van de kunst … makkelijker gezegd dan gedaan.

online

therapeuten

SIG, Destelbergen

29/11/2024

rekenmoeilijkheden in het derde leerjaar herkennen, begrijpen en opvangen

live

leerkrachten

CNO

6/12/2024

rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 100

online

Therapeuten

SIG, Destelbergen

13/12/2024

weten wat je leest … hoe leer je een kind dat?

online

leerkrachten

Eekhout Academy

17/01/2025

reserve cno

24/01/2025

Breuken zetten de rekenwereld op z’n kop

live

leerkrachten

CNO

31/01/2025

Metend rekenen

live

leerkrachten en therapeuten

Vives Brugge

7/02/2025

metend rekenen en meetkunde … geen enkele (rekenzwakke) leerling ontsnapt hieraan

live

leerkrachten

CNO

14/02/2025

sig 1000

21/02/205

rekenen tot 20 is niet zo eenvoudig

live

leerkrachten en therapeuten

Vives Brugge

14/03/2025

spellingsmoeilijkheden begeleiden in de lagere school

live

leerkrachten

CNO

21/03/205

lezen doorheen de lagere school

online

leerkrachte en therapeuten

Vives Brugge

28/03/2025

meertaligheid en rekenen, geen makkelijke combinatie

live

leerkrachten

CNO

18/04/2025

Meertaligheid en de impact hiervan op rekenen

live

leerkrachten en therapeuten

Eekhout Academy

16/05/2025

reserve cno

23/05/2025

Rekenen tot 100, hoe helpen we rekenzwakke kinderen

live

therapeuten