Bijscholingen

WORKSHOPS & STUDIEDAGEN

Aankondiging: Intensieve bijscholingscyclus

Bekijken

Onderwerp

link

live / tele

Doelgroep

Organisator

24/09/2021

leesmoeilijkheden op het niveau van de basisschool remediëren

tele

Therapeuten

SIG

01/10/2021

rekenmoeilijkheden in de eerste klas herkennen, begrijpen en opvangen

live

Leerkrachten

CNO

8/10/2021

rekenmoeilijkheden in de tweede klas herkennen, begrijpen en opvangen

live

Leerkrachten

CNO

15/10/2021

rekenzwakke kinderen leren omgaan met kommagetallen

tele

Therapeuten

SIG

22/10/2021

rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 1000

tele

Therapeuten

SIG

29/10/2021

Ook rekenzwakke kinderen komen in het middelbaar onderwijs terecht ,,,

tele

Therapeuten

SIG

3/11/2021

rekenzwakke kinderen leren omgaan met metend rekenen

tele

Therapeuten

SIG

4/11/2021

rekentaal … het topje van de rekenberg

tele

Therapeuten

SIG

19/11/2021

Rekenmoeilijkheden in de derde klas herkennen, begrijpen en opvangen

live

Leerkrachten

CNO

26/11/2021

rekenzwakke kinderen vaardig maken met metend rekenen en meetkunde

Leerkrachten

CNO

10/12/2021

spellingsmoeilijkheden in de lagere school

Leerkrachten

CNO

17/12/2021

Breuken zetten de rekenwereld op z’n kop

Therapeuten

SIG

21/01/2022

rekenzwakke kinderen vaardig maken met kommagetallen

Leerkrachten

CNO

28/01/2022

Rekenmoeilijkheden in de 2e klas herkennen, begrijpen en opvangen

tele

Leerkrachten

Eekhout academy

4/02/2022

rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 20

live

Kinesisten

Education academy

11/02/2022

rekenmoeilijkheden in de eerste klas herkennen, begrijpen en opvangen

Leerkrachten

CNO

18/02/2022

Breuken zetten de rekenwereld op z’n kop

live

Leerkrachten

Eekhout academy

11/03/2022

rekenzwakke kinderen in de eerste graad van de A stroom

live

Docenten wiskunde

Tenz

18/03/2022

rekenmoeilijkheden in de tweede klas herkennen, begrijpen en opvangen

live

Leerkrachten

CNO

25/03/2022

Rekenmoeilijkheden in de derde klas herkennen, begrijpen en opvangen

live

Leerkrachten

CNO

1/04/2022

executieve functies stimuleren via spel en integreren in het leerproces

Therapeuten

Education academy

19/04/2022

tweedaagse dyscalculie in de eerste graad van de B stroom, hoe kunnen leerkrachten helpen?

Docenten wiskunde

CNO

29/04/2022

rekenzwakke kinderen in de eerste graad van de B stroom (ééndaagse)

Docenten wiskunde

Tenz

06/05/2022

tweedaagse dyscalculie in de eerste graad van de B stroom, hoe kunnen leerkrachten helpen?

Docenten wiskunde

CNO

20/05/2022

fonologische ontwikkeling in de laatste kleuterklas in combinatie met leesstimulatie in de eerste graad van de basisschool

Kinesisten

Education academy